Missie en Visie van het Schreck Ensemble


Het Schreck Ensemble ziet zijn artistieke missie als het verdiepen en vergroten van de luisterervaring van zijn publiek. De kleur van de klanken is hierbij leidraad bij het samenstellen van onze concerten, muziektheatervoorstellingen en improvisaties. Vanaf het ontstaan van het ensemble is hierbij het gebruik van techniek -elektronische geluidsversterking, computers en live-elektronica- een belangrijk hulpmiddel geweest.

In onze visie kan de kleur van klank en muziek bijna magische kwaliteiten krijgen. Als de karakteristieken en nuances van klanken, melodieŽn en harmonieŽn hoorbaar worden gemaakt, als de gehele zaal tot klinken kan worden gebracht, dan luisteren we naar muziek voorbij de grenzen van het waarneembare. Deze fascinatie met alle aspecten van klank is onze motor, wij nodigen de luisteraar uit om samen met ons op avontuur te gaan om de reis in het onbekende klankenlandschap mee te maken.

Wij hechten er waarde aan de traditie van het klassieke spel te bewaren naast het tot stand brengen van innovatie. Onze droom is dat we onze muziekinstrumenten en ons spel kunnen gebruiken om elektronische- en computertechnologie net zo verfijnd en muzikaal te beheersen als de instrumentale klanken en dat we zo nieuwe klanken kunnen maken. Als ensemble dat altijd een open oog heeft gehad voor de toepassing van techniek hebben wij ons steeds een houding moeten bepalen tegenover nieuwe ontwikkelingen. Wij nemen deze serieus en bekijken hoe we nieuwe technische mogelijkheden kunnen gebruiken voor de realisatie van onze uitvoeringen. Wij willen immers voor het publiek de meest spannende, aangrijpende, intrigerende voorstelling geven. Daarom is het wel zo dat er een artistieke noodzaak moet zijn voor het toepassen van elektronica.
Wij vinden het belangrijk nieuwe muziek te creŽren en te laten creŽren.

Al sinds lange tijd heeft naast gecomponeerde muziek improvisatie een belangrijke plaats in het repertoire van Schreck. Door nieuw ontwikkelde instrumenten als de Stratifier en de BassBox wordt dit voor ons steeds belangrijker, zodat we ook op de podia voor geÔmproviseerde muziek thuis zijn. Onze strategie is er nu op gericht om met het Schreck Ensemble meer uitvoeringen te kunnen geven en zo een groter publiek te kunnen bereiken.

Het bedenken van nieuwe instrumenten als de Stratifier en de BassBox naast de ontwikkeling van speciale software als Comparser zal de aandacht voor Schreck zeker vergroten.
Men zal nog van ons horen

Wilt u ons initiatief ondersteunen dan kunt u donateur worden van de Schreck.
Stort dan uw donatie op onze Postgironummer:
6037484
t.n.v.
Stichting Schreck
Werkendamstraat 39
1107 KK Amsterdam

Of u kunt ons emailen over meer mogelijkheden.